INICIO

AVISO

Aprobado o Padrón fiscal do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica do exercicio 2016 deste concello de Aranga queda exposto ao público na Deputación Provincial da Coruña onde poderá ser examinado polos interesados dende o día 10 de marzo e ata o día 18 de abril, ambos do 2016.

Información adicional