A nosa proposta de hoxe é un exercicio para fomentar a estabilidade pélvica.

Máis info no enlace:

https://drive.google.com/open?id=1kCBH8Em0DGDcOhJy6a4uiObBch1Vlh1t

VÍDEOS QUW NOS CHEGAN DOS MÁIS ATREVIDOS... 

https://drive.google.com/file/d/1kk9I0HPckmaXTSn3hhubpKnKo_lfxKsx/view?usp=drivesd