Somos Iguais... en casi todo.

Na especie humana a maior porcentaxe de músculo dos homes. Fai que consuman máis enerxía que as mulleres.