PROPOSTA DE HOXE:

DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE 2020
(Celebrar a Biodiversidade)

Convivamos correctamente coa outra veciñanza da nosa entorna.