INICIO

Politica proteccion datos

POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS PARA A PÁXINA WEB - SEN FORMULARIO DE CONTACTO

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal,

informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de

Tratamento: CONCELLO DE ARANGA (en adiante A ENTIDADE), con dirección PRAZA MAESTRO

MOSQUERA, 1, 15317 - ARANGA (A CORUÑA).

1.- dpo: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE ARANGA é Servicios de

Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en PRAZA MAESTRO MOSQUERA, 1, 15317 - ARANGA (A CORUÑA).

2.- finalidade do tratamento

Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como

aqueles que vostede mesmo facilítenos no apartado "Comentarios".

A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes

finalidades:

Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.

Xestionar o servizo de Atención ao cidadán, para dar resposta ás dúbidas,

queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no

Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.

Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera

relacións que a ENTIDADE manteña con vostede

No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar

e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados

correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

3.- lexitimación do tratamento dos seus datos de carácter persoal

A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao utilizar o noso correo

electrónico e enviarnos a información.

4.- destinatarios de cesións

Non cederemos os seus datos a terceiros, salvo por obrigación legal.

5.- dereitos

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

- Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.

- Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).

- Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento

- Dereito á portabilidade dos datos

Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e

acompañala dunha copia do seu DNI.

CONCELLO DE ARANGA dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que

solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en CONCELLO DE ARANGA, con dirección en

PRAZA MAESTRO MOSQUERA, 1, 15317 - ARANGA (A CORUÑA).

6.- medidas de seguridade

CONCELLO DE ARANGA ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para

garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o

tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza

dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e

natural a que están expostas.

Información adicional