Festa da Caza 2017 ( Sociedade de cazadores "Os Ben Levados" de Feás)

festa caza cartel

fESTA INFANTIL EN PONTE ARANGA

cartel festa nenos

xuntanza asociación de veciños de fervenzas

xuntanzafervenzas2017

bases da convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de lucro para o ano 2017

ANUNCIO.-

Polo presente anuncio ponse en coñecemento dos interesasdos/as que o pleno municipal deste Concello de Aranga ven de aprobar, na sesión que se realizou o día 27 de abril de 2017 , as bases da convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de lucro para o ano 2017, establecendo o prazo de vinte días hábiles, que se contará a partir do día seguinte á inserción deste anuncio, para a presentación de solicitudes.

Aranga, 2 de maio de 2017

O alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez

BASES DA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENVIÓNS MUNICIPAIS A FAMILIAS E ENTIDADES SEN FIN DE LUCRO PARA O ANO 2017.-

Ler máis:bases da convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de...

magosto da asociaciacion alba de muniferral

magosto 2016

Información adicional