PUBLICADAS NO BOP AS BASES DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS

Publicadas no BOP da Provincia as bases da convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de lucro para o ano 2016, establecendo o prazo de vinte días hábiles, que se contará a partir do día seguinte á inserción deste anuncio, para a presentación de solicitudes (ata o 29 de abril).

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/04/06/2016_0000002304.html

 

 

 

 

Información adicional