ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN PEDRO DE CAMBÁS
CAMBAS-TOXIÑO S/N ARANGA 15317
PRESIDENTE: Diego Vázquez García (Telef. 636 068 635)
SECRETARIA: Patricia Carballeira Deibe (Teléf. 620 124 352 )
 
enderezo electrónico: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Información adicional