circular de maio de 2016 A.VV. SANTA CRUZ DE ARANGA

  • imprimir

A. VV. SANTA CRUZ DE ARANGA

Dirixímonos a vostedes novamente para lles informar do seguinte:

En primeiro lugar, achegámoslle o programa da oitava xuntanza da asociación de veciños e da celebración do San Paio, patrón da nosa parroquia de Aranga, que terá lugar en Ponte-Aranga o próximo día 18 de xuño de 2016 (sábado), á que poden asistir socios/as e calquera persoa que queira compartir a festividade con nós.

Así mesmo, informámoslle das próximas excursións que vai organizar esta asociación, e que son:

MERENDA NA ÁREA RECREATIVA DE CONGOSTRO o día 13 de agosto de 2016 (sábado).

Excursións organizadas por esta asociación:

VIAXE Á SILLEDA "Feira da Semana Verde" o día 12 de Xuño de 2016 (domingo).

Saída de Ponte-Aranga ás 8:30 horas e regreso ás 21:00 h, aproximadamente.

Iremos pola mañá á feira ata as 14 horas, despois xantaremos en "Casa do Patrón" (Lalín) e a continuación visitaremos o Museo Etnográfico.

55 prazas, data límite de incricións ata o día 9 de Xuño de 2016, ou antes en caso de completarse as 55 prazas.

(Non se fará esta excursión no caso de que rematado o prazo non estén apuntadas un mínimo de 40 persoas.)

Prezo: 25 euros para socios/as, 30 euros para os que non o sexan e 20 euros para nenos/as menores de 15 anos.

VIAXE ÁS RÍAS BAIXAS o día 6 de agosto de 2016 (sábado).

Saída de Ponte-Aranga ás 8:30 horas e regreso ás 22:00 h, aproximadamente.

Iremos pola mañá ao Grove, dando un paseo en Catamarán, e a contuación iremos a Cambados á "Festa do Albariño" donde os recolleremos as oito da tarde, debendo facer a comida a conta de cada un dos aistentes.

55 prazas, data límite de incricións ata o día 2 de Agosto de 2016, ou antes en caso de completarse as 55 prazas.

(Non se fará esta excursión no caso de que rematado o prazo non estén apuntadas un mínimo de 40 persoas.)

Prezo: 20 euros para socios/as, 25 euros para os que non o sexan e 15 euros para nenos/as menores de 15 anos.

As condicións das ditas excursións serán as seguintes:

‡ - Asignaranse os asentos no bus, ata o número de prazas existentes, por rigorosa orde de inscrición, NON SE FARÁ A INSCRICIÓN ATA QUE SE REALICE O PAGAMENTO DA COTA. A relación das inscricións estará en poder do presidente e da secretaria da asociación, non se realizará a inscrición na dita relación nin se dará máis información sobre as excursión telefonicamente, unicamente se inscribe no momento en que se faga a entrega do importe da cota ás referidas persoas ou a calquera outro membro da directiva da asociación facéndolle a este o pago, o cal lle dará traslado inmediato ao presidente ou á secretaria referidos para a inclusión na relación.

‡ - Este ano, como novidade, a persoa que por calquera causa imprevista non poida asistir á excursión para a que fose inscrito/a non lle será devolta a cota de inscrición, unicamente lle sería devolta por causa de enfermidade grave tendo que presentar para iso o oportuno xustificante.

‡ - En caso de non apuntarse para calquera destas excursións un mínimo de 40 persoas, non se fará e procederase á devolución da cota avisando os incritos o día de finalización do prazo de inscrición.

‡ - En caso de que se cubran as prazas e estean interesadas máis persoas en asistir, poderase facer a inscrición para outro bus, condicionadas estas inscricións a que se xunten un mínimo de 40 persoas, do contrario, serán dadas de baixa estas novas inscricións procedendo á devolución da correspondente cota.

A continuación figura o nome e o enderezo dos membros da asociación cos que poden contactar.

Sen outro particular, esperando que sexan do seu interese estas actividades, saudámolos atentamente,

Aranga, 20 de maio de 2016.

O presidente A secretaria

Asdo./ José Vázquez Santé Asdo./ Eva M.ª Sánchez Brañas