ANUNCIO: BASES CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A FAMILIAS E ENTIDADES SEN FIN DE LUCRO PARA O ANO 2019

ANUNCIO.-

Polo presente anuncio ponse en coñecemento dos interesados/as que o pleno municipal deste Concello de Aranga ven de aprobar, as bases da convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de lucro para o ano 2019, establecendo o prazo de vinte dlas hábiles, que se contará partir do dia seguinte a inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia , para a presentación de solicitudes.

Aranga, 8 de agosto de 2019 O Alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez

Ler máis:ANUNCIO: BASES CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A FAMILIAS E ENTIDADES SEN FIN DE...

FESTA DA FRAGA 2019

merenda da fraga 2019

Información adicional