concesión subvenciós muninicipais 2017

TABOLEIRO DE ANUNCIOS.

Por medio da presente comunicación ponse en coñecemento dos interesados que a Xunta de Goberno Local , na sesión que celebrou o día 24 de xullo de 2017,  adoptou o seguinte acordo que se transcribe literalmente do borrador da acta :

"Primeiro: Aceptar os criterios interpretativos da Comisión ,  e facer as seguintes consideracións:

Ler máis:concesión subvenciós muninicipais 2017

festas de santa isabel en fervenzas

programa festa santa isabel 2017

Información adicional