bases da convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de lucro para o ano 2017

ANUNCIO.-

Polo presente anuncio ponse en coñecemento dos interesasdos/as que o pleno municipal deste Concello de Aranga ven de aprobar, na sesión que se realizou o día 27 de abril de 2017 , as bases da convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de lucro para o ano 2017, establecendo o prazo de vinte días hábiles, que se contará a partir do día seguinte á inserción deste anuncio, para a presentación de solicitudes.

Aranga, 2 de maio de 2017

O alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez

BASES DA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENVIÓNS MUNICIPAIS A FAMILIAS E ENTIDADES SEN FIN DE LUCRO PARA O ANO 2017.-

Ler máis:bases da convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de...

xuntanza asociación de veciños de fervenzas

xuntanzafervenzas2017

Información adicional