dentro das actividades da Santa Cruz organizouse unha festa infantil

festa infantil santa cruz de aranga 2015

                                     HAI CARPA!

FESTA DA XUVENTUDE CAMBÁS 2015

viifestaxuventudecambas

Información adicional