CEA Das mulleres Da parroquia de vilarraso

cena mulleres castellana

publicadas no BOP AS bases da convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de lucro para o ano 2018

Publicadas no Boletín Oficial da Provincia do día 24/08/2018 Bases da convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de lucro para o ano 2018, establecendo o prazo de vinte días hábiles, que se contará a partir do día seguinte á inserción deste anuncio, para a presentación de solicitudes.

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/08/24/2018_0000006259.html

Información adicional