Prazo ata o 26 de xuño.

As bases no seguinte enlace:

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/03/06/2020_0000001792.html

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/03/06/2020_0000001793.html