PUNTUACIÓN DOS ASPIRANTES A CUBRIR A PRAZA DE PEÓN - TRACTORISTA NESTE CONCELLO DE ARANGA, OBTIDA NA FASE DA VALORACIÓN DOS MÉRITOS

  • imprimir

oposicion