RECOLLIDA DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS

 O Concello vai proceder á recollida de plásticos agrícolas, por iso, as persoas interesadas en que se lles preste este servizo terán que depositar os plásticos debidamente dobrados e atados ao lado dos contedores do lixo existentes, con anterioridade ao día 19 de abril de 2012, data na que se procederá á súa retirada. 

Información adicional