FORMALIZACIÓN DO DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDADE

As persoas interesadas en formalizar o seu DNI. Poderan facelo os días: 16, 17, 18, 19 e 20 de xaneiro 27, 28 e 29 de xuño Do ano 2012 no Excmo. Concello de Betanzos, onde se personará o persoal da Xefatura Superior de Policía. A inscrición deberá facerse no Concello de Betanzos, indicando: Nome e apelidos, nº DNI e teléfono de contacto.

Información adicional