UNIDADE MÓBIL DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

A Unidade Móbil de Inspección Técnica de Maquinaria Agrícola, prestará servizo deste concello, na " estrada da Castellana que vai da Casa Santiago ao Centro de Saúde",

durante os días:

- 2, 3, 4, 9, 10 de xaneiro de 2012 con horario seguinte:

MAÑÁS: de 9:00 a 13:30 horas

TARDES: de 15:30 a 18:00 horas

- 5 de xaneiro de 2012 co horario seguinte:

MAÑÁ: DE 9:00 A 13:30 horas

Asignarase día e hora de atención ao público directamente na móbil desde o primeiro día da chegada a este Municipio ou chamando ao teléfono: 881920978

Información adicional