UNIDADE MÓBIL DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

BANDO

    Por medio do presente documento ponse en coñecemento dos veciños do Municipio que a UNIDADE MÓBIL DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, prestará servizo neste Concello, na “estrada da Castellana que vai da Casa Santiago ao Centro de Saúde”, durante os días:
-  2 ,   3  e   4  de Xaneiro de 2013  
 co horario seguinte:
MAÑÁS: de 9 a 13,30 horas.
TARDES: de 15,30 a 18 horas.

e  7  de Xaneiro  de 2013
de 9 a 13,30 horas.

    Asignarase día e hora de atención ao público directamente na móbil desde o primeiro día de chegada ou chamando ao teléfono: 8 8 1  9 2 0  9 7 8.

    O que se fai público para o xeral coñecemento.

    Aranga, 7 de Decembro de 2012.

                            O ALCALDE                                                                                        
                         Asdo./ Alberto Platas Alvarez.

Información adicional