MODELO DE ADHESIÓN CONVENIO SEAGA

As persoas que o necesiten poden descargar o modelo de Adhesión ao contrato de xestión da biomasa no marco do sistema público de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas nas redes de faixas secundarias de xestión de biomasa.

https://drive.google.com/file/d/1Aag6xJKCuPI3y4KMflViPU-KhfqybLt3/view?usp=sharing