•     Convocatoria de ayudas para adquisición de material escolar de alumnos del CEIP de la Castellana curso 2020/2021
    Prazo de presentación de solicitudes: 20 días naturais contados a partir do seguinte á insercción do estracto da    convocatoria no Boletín Oficial de la Provincia

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/09/03/2020_0000006060.htm

OS MODELOS DE SOLICITUDE ESTÁN NOS ANEXOS DAS BASES:

BASES DA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AXUDAS AO ALUMNADO DO CEIP A CASTELLANA PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR, CURSO 2020/2021.
http://www.aranga.gal/subvencions-municipais/download/46-concorrencia-competitiva/152-bases-da-convocatoria-de-concesion-de-axudas-ao-alumnado-do-ceip-a-castellana-para-a-adquisicion-de-material-escolar-curso-2020-2021

PRAZO: 23 DE SETEMBRO

OS MODELOS DE SOLICITUDE ESTÁN NOS ANEXOS DAS BASES:


BASES DA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A FAMILIAS E ENTIDADES SEN FIN DE LUCRO PARA O ANO 2020.
http://www.aranga.gal/subvencions-municipais/download/46-concorrencia-competitiva/153-bases-da-convocatoria-publica-de-subvencions-municipais-a-familias-e-entidades-sen-fin-de-lucro-para-o-ano-2020

PRAZO: 1 DE OUTUBRO