BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/HA AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO PARA O CONCELLO DE ARANGA

basesauxiliar1

basesauxiliar2

basesauxiliardomicilio-3

Información adicional