CAMBIO NO HORARIO DO REXISTRO XERAL DO CONCELLO DE ARANGA

De conformidade co previsto no artigo 30,2 da lei 39/2015 de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, a partir da entrada en vigor da lei se considerarán días inhábiles os sábados, domingos e os declarados festivos.

Polo motivo exposto, e a partir do do día 3 de outubro de 2016, OS SÁBADOS non abrirá a oficina do rexistro xeral de documentos deste concello de Aranga.

Aranga, 27 de setembro de 2016

O Alcalde :

 

 

 

Asdo:Alberto Platas Álvarez

Información adicional