sinatura de irmandamento

sinaturairmandamento

O pasado 5 de novembro tivo lugar a sinatura do documento no que se procedía ao irmandamento entre as localidades de Fondachelli Fantina, (Italia), Freguesía de Buarcos (Portugal), Safy Municipality (Malta) e o Concello de Aranga (España).

Encadrada no proxecto  "Multicultural Society and Integración Policies in Europe" (Town twinning Citizens`Meetings, Europe for Citizens Program 2014-2020).

Información adicional