SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO 27 DE OUTUBRO DE 2017

sesion ordinaria pleno 27 de outubro de 2017

Información adicional