convenio co concello de curtis para o uso do punto limpo

firma convenio punto limpo curtis

Alberto Platas, alcalde de Aranga asinou xunto co alcalde do concello de Curtis, Javier Caínzos, o convenio para o uso do Punto Limpo, como se ven facendo en outros ámbitos e con concellos limítrofes asínase este convenio coa finalidade de aproveitar as infraestruturas existentes e ampliar os servizos que se prestan á poboación.

Para a prestación do servizo esíxese cumplimento da Ordenanda Fiscal Reguladora das taxas pola prestación do servizo do punto limpo do Concello de Curtis e do Regulamento do servizo do punt limpo e planta de transferencia do concello de Curtis


PUNTO LIMPO:


DIRECCIÓN:


Polígono Industrial de Curtis-Teixeiro


Rúa
D, parcela de Servizos


Telf.
981 789 852


Correo: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


http://www.curtis.gal/index.php/es/noticias/118-vivir-en-el-municipio/medio-ambiente#punto-limpio

 

HORARIO:

DE LUNS A SÁBADO

DE 10:00H A 14:00H

QUE RESIDUOS LEVAR?

Residuos comunes

 • Residuos de bolsa amarilla

 • Papel y cartón

 • Vidrio (botellas y tarros)

 • Vidrio (ventanas, parabrisas y similares)

 • Envases de plástico, briks y latas

 • Chatarra

 • Metales y restos metálicos

 • Maderas

Residuos voluminosos

 • Aparatos eléctricos, electrónicos e informáticos

 • Textiles

 • Residuos de obras domésticas

 • Plásticos de silos, de invernaderos y de envases industriales

Residuos especiales

 • Disolventes, pinturas y barnices de procedencia doméstica

 • Tubos fluorescentes y lámparas

 • Baterías eléctricas

 • Pilas eléctricas

 • Radiografías

 • Aceites vegetales domésticos

 • Aceites minerales

 • Electrodomésticos con CFC’s

 • Neumáticos (vehículos utilitarios / turismos)

 • Aerosoles

XEITOS DE PRESENTACIÓN DOS RESIDUOS:

Normas de presentación:

 1,- Papel e cartón- Caixas de cartón deberanse abrir e comprimir para reduci-lo volume dos residuos. Así mesmo, o papel deberase presentar en bolsas ou caixas cerradas para evitar-lo esparexemento.

2,-Vidro, fluorescentes e cristais varios- Os residuos de cristais deberán acondicionarse de tal xeito que se evite a rotura e poida ocasionar riscos de seguridade para as persoas encargadas da manipulación dos residuos.

3,-Pilas- Deberanse separar os diferentes tipos de pilas, ben sexa de botón, salinas ou alcalinas.

4,- Terras e escombros- Debido a natureza destes residuos, deberanse presentar en sacos ou bolsas de plástico cerrados de 25 quilos máximo.

5,-Aceites vexetais, pinturas ou vernices- Presentaranse en garrafas ou botellas de plástico. Tomaranse as medidas necesarias para evitar derrames, sobre todo en caso de trasvasamentos. Estes residuos non se poderán mesturar con aceite de maquinaria, motores de vehículos ou de características diferentes.

6,- Plástico vexetal-Presentarase libre de restos orgánicos e debidamente pregado para reduci-lo seu volume.

7,- Poda e restos vexetais- Na medida do posible a lonxitude das ramas non excederá dun metro.

8.- Frigorífico e electrodomésticos con C.F.C. -Entregaranse sen que se produza a rotura do circuíto de refrixeración.

PAGO:

O cobro da taxa efectuarase mediante autoliquidación que deberá realizar o usuario do servizo. O ingreso das cantidades resultantes efecturarase en calquera entidade financeira colaboradora co concello de Curtis ou nas instalacións do punto limpo.

O xustificante de pago da taxa será requisito necesario para poder proceder ao depósito de residuos no punto limpo.

TARIFAS:

 • Residuos de bolsa amarela ata 25kg por entrega: sen custo

 • Papel e cartón, ata 30 kg por entrega: sen custo

 • Vidro( botellas e tarros), ata 30 kg por entrega: sen custo

 • Vidro(fiestras, parabrisas e similares), ata 20kg por entrega: 1 euro por entrega de 20kg ou menos

 • Casacallos de obra doméstica, ata 250kg por entrega; 4,00 euros por entrega de 250kg ou menos

 • Ferralla, ata 250kg por entrega:sen custo

 • Metais e restos metálicos, ata 100 kg por entrega: sen custo

 • Madeira, ata 6okg por entrega: sen custo

 • Residuos voluminosos, ata 2 unidades de colchóns, somieres ou sofás e ata 2 unidades de mobles; 3 euros por unidade.

 • Envases de plástico, briks e latas, ata 25kg por entrega: sen custo

 • Plásticos de silos e inverndoiros e de envases industriais, ata 100 kg por entrega: sen custo

 • Radiografías, ata 18 unidades: sen custo

 • Aeorosois, ata 10 unidades por entrega: 4 euros por entrega de 10 unidades ou menos

 • Baterías eléctricas, ata 5 unidades por entrega: sen custo

 • Pilas eléctricas, ata 10kg por entrega: sen custo

 • Aceites vexetais domésticos, ata 5 litros por entrega: sen custo

 • Aceites minerais, ata 5 litros por entrega: sen custo

 • Disolventes, pinturas e vernices de procedencia doméstica ata 5 litros por entrega: 1 euro por entrega de 5 litros ou menos.

 • Tubos fluorescentes e lámpadas, ata 5 unidades por entrega: 1 euro por entrega de 5 unidades ou menos

 • Electrodomésticos con CFCs, ata 2 unidades: 7 euros por unidades

 • Pneumáticos (vehículos utilitarios/turismos), ata 4 unidades por entrega: 2 euros por unidades

 • Aparellos eléctricos, electrónicos e informático, ata 2 unidades: sen custo

 • Téxtiles, ata 25 kg por entrega: 1 euro por cada 25 kg ou menos.

 PROHIBICIÓNS

 • Depositar residuos non permitidos por esta norma

 • Depositar mesturas dos diferentes residuos

 • Depositar residuos fora do contedor específico

 • Depositar cantidades de residuos superiores ás admisibles por esta norma

 • Ocultar residuos de carácter perigoso dentro de bolsas ou sacos.

 • Abandoar residuos de calquera tipo na porta das instalacións, fora do horario de funcionamento de Punto Limpo

 • Calquera tipo de incineración de residuos dento do punto limpo

 • Fumar dentro das instalacións

Enlaces á normativa

Ordenanza:

(Se dá erro copie a dirección)

https://www.dacoruna.gal/concellos/ordenanzas/frontend.php?tiponorma=134&;entidad=48&nid=7516&tipobusqueda=

Regulamento:

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2008/08/29/08-10364-0.htm

Información adicional