modelo de solicitude de tratamento contra o cancro do castiñeiro (Cryphonectria parasitica)

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

Co obxecto de mellorar a eficiencia dos tratamentos, nas solicitudes deberá constar, necesariamente, a seguinte información:

-Datos de contacto do solicitante (nome, apelidos, DNI e teléfono

-Datos da parcela para a que se solicita o tratamento (provincia, concello, polígono, parcela)

As peticións de aplicación do inóculo, así como as achegas ou solicitudes de calquera aclaración, deberán dirixirse ao correo electrónico:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ou ao teléfono 981.54.60.51/881-99.72.10

solicitude tratamento cancro castieiros 

Información adicional