O concello de Aranga aprobou as bases da convocatoria para a selección de catro peóns, durante o prazo de cinco meses e medio, en xornada reducida , do Programa Provincial de Integración Laboral 2020.

O prazo de presentación de instancias é de sete días hábiles contados a partir do seguinte á publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia. Os interesados poderán consultar as bases na páxina web do concello (www.aranga.gal) ou nas oficinas municipais, previa cita. 

Enlace á publicación no BOP.

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/26/2020_0000002886.pdf