anuncio da exposición ao público da modificación puntual do PLAN xeral de ordenación municipal

anuncio modificacion puntutal pxom

Información adicional