O  alcaldía do concello de Aranga aprobou  as bases da convocatoria para a selección con carácter temporal,  de dous/dúas conductores de vehículo motobomba durante a campaña de prevención e extincción de incendios forestais do ano 2020.

  O prazo de presentación de instancias é de  cinco días hábiles   contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

Máis información no enlace:

  https://drive.google.com/file/d/1xbvlq5p-HJzDOSsHPyH81uh9oNcGEq53/view?usp=sharing