itv maquinaria agrícola 2020

citaitvvehiculosagricolas2019

corte de estrada en Cambás

AVISO DE CORTE DE ESTRADA

O luns e o martes, 7 e 8 de outubro, vaise cortar a circulación na estrada do Gallado á Maía (Parroquia de Cambás). Recoméndase que as persoas que deban desprazarse o fagan desviándose pola pista que vai pola Ermida a Baltar ou de Baltar á Ermida segundo a dirección que se tome.

Desculpen as molestias.

HORARIO DO CORTE DE TRÁFICO E TRAMO DO RALLYE RÍAS ALTAS NO CONCELLO DE ARANGA

Tramo 2/4 – Aranga Horarios: 16:26 e 19:15 – A estrada cortarase ao tráfico ás 14:56 e non se abrirá entre ambas pasadas.

tramo

DATAS PARA FORMALIZAR O DNI EN BETANZOS

bando dni2019

APERTURA DO PRAZO PARA SOLICITAR SUBVENCIÓN MUNICIPAL PARA O ANO 2019

Hoxe saen publicadas no BOP as bases para a solicitude de  subvencións municipais para familias e institucións sen fin de lucro para o ano 2019, establecendo o prazo de vinte días hábiles, que se contará a partir do día seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia:

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/08/13/2019_0000006676.html

ANEXOS:

http://aranga.es/tramites-e-impresos/category/44-anexos-axudas-municipais-2019

O prazo remata o día 11 de setembro.

MODIFICACIÓN DA BASE DE EXECUCIÓN 35 DO ORZAMENTO MUNICIPAL 2019

En sesión plenaria do 07/08/2019 prestouse aprobación da modificación da base de execución 35 do orzamento municipal do 2019 (subvencións nominativas: subvención vecinos de Cambás para a traída de augas: 3.500,00 €). O acordo sométese a información pública mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia , durante o prazo de quince días hábiles a efectos de reclamacións e, no caso de non presentarse, o acordo devendrá definitivo.

Aranga, 8 de agosto de 2019

O Alcalde : Asdo:Alberto Platas Álvarez

Información adicional