• No seguinte enlace poden consultarse as bases reguladoras as axudas dos concellos adheridos ao FONDO DE FINANCIAMENTO PARA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA E SOciAL DA PROVINCIA- CONCELLO DE ARANGA

https://drive.google.com/file/d/1cxkNbrahYfZROmBaVZ8k7aElIBy28WQT/view?usp=sharing

  • En relación á PUBLICACIÓN da convocatoria das axudas Pel reactiva no BOP

[sigue lendo]

Ante os recentes comentarios surxidos nas redes sociais, o concello de Aranga desexa facer as seguintes aclaracións:
 
-          Que, Antonio G. P. non mantivo ningún tipo de relación laboral co concello de Aranga, senón que, como autónomo (empresa unipersoal), contratouselle a prestación do servizo de atención das aulas de informática municipais,

[sigue lendo]

En relación coa  execución da obra de acondicionamento da casa consistorial, queremos aclarar,  por mor dos comentarios xurdidos, que a dita obra foi contratada na forma legalmente establecida na Lei 9/2017 de contratos do sector público.

Na dita Lei esíxese a contratación das obras que superen o custo de 39.999,99 € a través dun procedemento

[sigue lendo]

 

Para acceder aos planos relativos á REDE SECUNDARIA DE FAIXAS DE XESTIÓN DA BIOMASA SEGUNDO A LEI 3/2007 DE PREVENCIÓN E DEFENSA DOS INCENDIOS FORESTAIS

PLANO XERAL

enlace:

https://drive.google.com/file/d/1TsAV5LN2bjuxmTo4ZHVoeGrJk864hsXI/view?usp=sharing

PLANOS POR ZONAS (PXOM)

*A faixa de xestión de biomasa está delimitada por unha liña de cor

[sigue lendo]