itv maquinaria agrícola ( nova de ubicación)

bando itv2018

RECOLLIDA PLÁSTICOS AGRÍCOLAS DO 26 DE NOVEMBRO DE 2018

bando plsticos 2018

Acordo de concesión de subvencións municipais 2018 e prazo de xustificación

 

Por medio da presente comunicación ponse en coñecemento dos interesados que a Xunta de Goberno Local , na sesión que celebrou o día 30 de outubro de 2018 adoptou o seguinte acordo que se transcribe literalmente do borrador da acta :

 

Ler máis:Acordo de concesión de subvencións municipais 2018 e prazo de xustificación

DATAS RENOVACIÓN DNI 2018

renovacin dni 2018

bases da convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de lucro para o ano 2018

ANUNCIO.-

Polo presente anuncio ponse en coñecemento dos interesasdos/as que o pleno municipal deste Concello de Aranga ven de aprobar, as bases da convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de lucro para o ano 2018, establecendo o prazo de vinte días hábiles, que se contará a partir do día seguinte á inserción deste anuncio, para a presentación de solicitudes.

Aranga, 21 de agosto de 2018

A alcaldesa en funcións:

Asdo:Eva María Sánchez Brañas

Ler máis:bases da convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de...

Aprobación definitiva do orzamento 2018

De conformidade co disposto no artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais e aprobado definitivamente polo Pleno Municipal na sesión do 17/07/2018, o orzamento municipal para o exercicio 2018, faíse púbico o orzamento resumido por capítulos :

Ler máis:Aprobación definitiva do orzamento 2018

Información adicional