ACORDO DE MODIFICAR O RÉXIME DE DEDICACIÓNS EXCLUSIVAS

Por medio do presente pónse en coñecemento dos interesados que o pleno municipal, na sesión que celebrou o día 29 de febreiro de 2016 acordou modificar o réxime de dedicacións exclusivas, de maneira que o cargo de Primeira/o Teniente de Alcalde deixa de estar afecto ao réxime de dedicación exclusiva e pasa a desempeñarse con dedicación parcial.

A tal efecto, as retribucións brutas anuais afectas ao cargo quedan fixadas en 23.007,18 €.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Aranga, 4 de marzo de 2016

O Alcalde :

Asdo:Alberto Platas Álvarez

FELIZ NADAL!

 

 

 

 felicitacion 2016

postalreis

INSPECCIÓN TÉCNICA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 2016

bandoitv

DATAS RENOVACIÓN DO DNI EN BETANZOS

bandodni

O CONCELLO DE ARANGA CON PARIS

lazo negro

Debido ó acaecido na cidade de París, suspéndese a retransmisión da " II Proba Aberta de Cetraría Cidade da Coruña" por parte da TVG.

autobús para asistir a manifestación convocada en Santiago de Compostela, para a defensa do Sector Lácteo.

bando

(MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DO SECTOR LÁCTEO)

Por medio do presente bando ponse en coñecemento das persoas interesadas que o vindeiro venres día 17 de Xullo de 2015, este Concello poñerá a disposición dos gandeiros interesados un autobús para asistir a manifestación convocada en Santiago de Compostela, para a defensa do Sector Lácteo.

IMPORTANTE:

Interesados en asistir, deberán anotarse antes das 14,00 horas do día 16 de Xullo, chamándo á Cooperativa Cusoviame de Cambás, ao teléfono 981-195694.

Lugar de Saída:

As 10,00 horas, diante da Cooperativa de Cambas, sita no Lugar de Toxiño.

O autobús parará no Lugar de Carballal, Reborica, A Castellana e Montesalgueiro.

O que se fai público para o xeral coñecemento.

Aranga, 14 de Xullo de 2015.

O ALCALDE

Asdo.: Alberto Platas Álvarez

Información adicional