orzamentos muninicipais 2017

orzamento municipal 2017

2orzamento municipal 2017

publicado no bop o anuncio para a plaza de xuiz de paz

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/02/13/2017_0000001014.html

"Os aspirantes poderán presentar as súas solicitudes no prazo de quince días hábiles, que se contarán desde a publicación deste Edicto no Boletín Oficial da Provincia."

comunicado de llega800

notaprensallega800

CORTE EN ESTRADAS

cortes carreterafebrero

A itv de maquinaria agrícola cambia de lugar de realización

itv20162

itv 2017

itv2017

Información adicional