ACORDO do 14 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia

[sigue lendo]

É OBRIGATORIO SOLICITAR CITA PREVIA PARA ATENCIÓN PERSOAL

PARA SOLICITAR CITA TELEFÓNICAMENTE:

PARA SOLICITAR CITA TELEMÁTICAMENTE:

https://sede.aranga.gal/opencms/es/cita/

 

O Concello de Aranga, na sesión do 28/10/2020 acordou admitir a trámite o Convenio de xestión para a financiación das obras de reforzo e extensión da rede de distribución de enerxía eléctrica, proposto pola Xunta de Compensación do Plan de Sectorización de Montesalgueiro Secotr M-3 .

 

De conformidade co disposto no artigo 168 da lei 2/2016 do

[sigue lendo]