publicado no bop o anuncio para a plaza de xuiz de paz

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/02/13/2017_0000001014.html

"Os aspirantes poderán presentar as súas solicitudes no prazo de quince días hábiles, que se contarán desde a publicación deste Edicto no Boletín Oficial da Provincia."

comunicado de llega800

notaprensallega800

CORTE EN ESTRADAS

cortes carreterafebrero

A itv de maquinaria agrícola cambia de lugar de realización

itv20162

itv 2017

itv2017

sinatura de irmandamento

sinaturairmandamento

O pasado 5 de novembro tivo lugar a sinatura do documento no que se procedía ao irmandamento entre as localidades de Fondachelli Fantina, (Italia), Freguesía de Buarcos (Portugal), Safy Municipality (Malta) e o Concello de Aranga (España).

Encadrada no proxecto  "Multicultural Society and Integración Policies in Europe" (Town twinning Citizens`Meetings, Europe for Citizens Program 2014-2020).

Información adicional