CONTRATACIÓN DOUS CONDUCTORES DE MOTOBOMBA

O Concello de Aranga contrata dous conductores para o vehículo motobomba dentro da campaña de prevención e defensa contra incendios forestais, mediante o concurso de méritos.

Prazo de presentación de instancias: Sete días naturais dende o14 de xuño.

Lugar de presentación de instancias: no Rexistro Municipal, no modelo que lles será faclitado nas oficinas.

Ler máis:CONTRATACIÓN DOUS CONDUCTORES DE MOTOBOMBA

contratación dun/ha auxiliar do servizo de axuda a domicilio para o concello de Aranga

O concello de Aranga inicia expediente de contratación dun/ha auxiliar do servizo de axuda a domicilio, a efectos de cubrir as vacacións regulamentarias das axuliares do servizo, mediante concurso de méritos.
1    Prazo de presentación de instancias: cinco días hábiles dende a insercción deste anuncio na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da casa consistorial.
Lugar de presentación de instancias: no Rexistro Municipal, no modelo que lles será facilitado nas oficinas.
O que se fai público para xeral coñecemento e efectos.

Aranga, 23 de maio de 2013

O alcalde:


Asdo.: Alberto Platas Álvarez

Ler máis:contratación dun/ha auxiliar do servizo de axuda a domicilio para o concello de Aranga

CHARLAS INFORMATIVAS

Escudo Aranga     CONCELLO DE ARANGA

cartel xornadas incendios


Convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de lucro para o ano 2013

Ponse en coñecemento dos interesasdos/as que o pleno municipal deste Concello de Aranga ven de aprobar, na sesión que se realizou o día 25 de abril de 2013, as bases da convocatoria pública de subvencións municipais para familias e institucións sen fin de lucro para o ano 2013, establecendo o prazo de vinte días hábiles, que se contará a partir do día seguinte á inserción deste anuncio, para a presentación de solicitudes.

Para descargar o impreso, fai clic no seguinte enlace:

Subvencións 2013

 

DECLARACIÓN DA REDE DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA CON MOTIVO DO DÍA INTERNACIONAL DA LINGUA MATERNA

lingua2

DECLARACIÓN DA REDE DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA

CON MOTIVO DO

DÍA INTERNACIONAL DA LINGUA MATERNA

21 de febreiro de 2013

 

O Día Internacional da Lingua Materna, instituído pola Unesco no ano 1999, convídanos a contemplar a diversidade lingüística humana coma unha vantaxe que contribúe tanto á riqueza cultural coma ao desenvolvemento dos pobos.

 

Esta visión tan axeitada e actual contrasta coa tradicional desconfianza que, dende os tempos bíblicos e o mito de Babel, presenta os idiomas como impedimentos para o entendemento entre persoas e comunidades. Mais, paradoxalmente, as linguas non só son os instrumentos de comunicación humana por excelencia, senón tamén os alicerces sobre os que construímos as nosas identidades, tanto individuais coma colectivas.

 

A Rede de Dinamización Lingüística súmase, pois, con alegría, á celebración do Día da Lingua Materna, cuxa filosofía comparte enteiramente. E faino consciente de que a contribución de Galicia a esa diversidade lingüística, sen a que non é posible o benestar dos pobos e o desenvolvemento equilibrado, é o seu idioma propio, a lingua orixinaria e exclusiva desta terra, portadora dunha cultura particular: o galego.

 

Ler máis: DECLARACIÓN DA REDE DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA CON MOTIVO DO DÍA INTERNACIONAL DA LINGUA MATERNA

PROXECTO MANDEO

 deputacion

       O día 22 de xaneiro Diego Calvo, Presidente da Deputación da Coruña, visitou o noso concello coa fin de coñecer as obras realizadas gracias ó PROXECTO MANDEO, en concreto a depuradora que comezou a funcionar recentemente no lugar de Ponte Aranga, este proxecto responde á necesidade de crear unha rede de saneamento de augas que contribúa ó mantemento do noso medio natural, e en concreto a calidade das augas do río Mandeo.

Información adicional