DADA A SITUCIÓN QUE SE DÁ EN RELACIÓN Á PRESTACIÓN DE SERVIZOS AO PÚBLICO, INFORMAMOS QUE ESTÁ OPERATIVA NA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE ARANGA A POSIBILIDADE DE ESTABLECER UNHA CITA PREVIA NO CASO DE NECESITAR REALIZAR ALGUNHA XESTIÓN CO CONCELLO

No enlace:

https://sede.aranga.gal/opencms/gl/cita/