Aprobación definitiva da Ordenanza municipal de Emerxencia Social do concello de Aranga

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL

Enlace ao BOP:

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/08/06/2020_0000005379.html