Acordase proceder a declarar:

-Cargo con dedicación exclusiva:

- Alcalde : cunhas retribucións brutas anuais de 35.700,42 €

- Cargos con dedicación parcial:

- Primeiro Teniente de Alcalde: 24.206,42 € de retribucións brutas anuais, con dedicación do 85% da xornada.

- Segundo Teniente de Alcalde : 14.241,92 € de retribucións brutas anuais, con

[sigue lendo]