Concelleira delegada nos ámbitos da Cultura, Deportes, Servizos Sociais e Igualdade :Eva María Sánchez Brañas.

Esta delegación abarca as facultades de dirección, organización interna e xestión dos correspondentes servizos e actividades incluídos no ámbito de actuación, incluíndo a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros.

Concelleiro delegado de obras municipais: Jose Miguel Iglesias Ares.

Esta delegación abarca as facultades de dirección, organización interna e xestión dos correspondentes servizoos e actividades incluídos no ámbito de actuación, excluíndo a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros.

Asignación de dedicacións: se asinan as dedicacións exclusiva ao alcalde e parcias aos concelleiros Eva María Sánchez Branas (50%) e Jose Miguel Iglesias Ares (50%)