INICIO

II PLAN DE IGUALDADE ENTRE HOMES E MULLERES DE ARANGA 2010-2014

Proxecto: " En Aranga toca a...corresponsabilidade"

Actividade: Realización dunha curtametraxe

Búscanse: Ideas orixinais, actores e actrices.

Contacto: 981 793 590

Información adicional