OBRAS EN VÍAS MUNICIPAIS

COMEZAN AS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS MUNICIPAIS

De Vilela a Vilidón

atallovilelavilidon

De Baltar á estrada da Reborica ao Gallado.

baltar

En Vilela

obrasvilelaobra vilela

Na Vila de Cambás.

obravila

obrasvila2

Información adicional