LEI DE PROTECCIÓN E BENESTAR DOS ANIMAIS DE COMPAÑÍA DE GALICIA

 

PREGUNTAS MÁIS FRECUENTES

No enlace que aparece debaixo pódese consultar as respostas ás preguntas máis frecuentes.

1. A partir de que número de animais é preciso facer unha comunicación previa á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio?

2. Cal é o procedemento para a inscrición dun núcleo zoolóxico no

Reganuz)?

4. Desde cando é obrigatorio identificar o meu can?

5. A raza Bull Terrier miniatura ten a consideración de can potencialmente erigoso, segundo a Lei 4/2017, do 3 de outubro

6. Que tipo de colares ou métodos de suxeición están prohibidos?. Poden empregarse colares electrónicos que non producen descargas ao animal?

7. Está prohibido alimentar ou recoller un animal vagabundo?

8. Como podo ser un fogar de acollida?

9. Cales son as canles legais para adquirir un animal de compañía?

10. O sistema de marcaxe nas colonias felinas mediante unha muesca cirúrxica no pavillón auricular

http://cmaot.xunta.gal/seccion-organizacion/c/CMAOT_DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Animais_domesticos_e_salvaxes/seccion.html&std=faq_personalizada.html

LEI QUE O REGULA

Ley 4/2017, de 3 de octubre, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171011/AnuncioC3B0-051017-0001_es.html

 

 

Información adicional