Posta en marcha da casa do maior en Aranga

En Aranga porase en marcha unha casa do maior estes proxectos teñen a mesma filosofía das actuais casas niño pero adaptadas as persoas maiores de 60 anos que se atopan en situación de dependencia moderada ou severa (graos I e II)
Estes centros funcionarán un máximo de 8 horas cada día, con flexibilidade horaria e con todas as garantías de seguridade e calidade esixibles.

ccasa

Segundo a nova publicada pola Xunta de Galicia no enlace:

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/36941/xunta-resolve-axudas-para-30-primeiras-casas-maior-que-daran-asistencia-diurna?fbclid=IwAR3Nj0VCzJdBwHfM9lTeNU8mYy0YQCg_gVGOABCBf1djEKQn3NFH6vQyO0w

Información adicional