RESUMO FESTA DA ÁRBORE 2018

festa rbore 2018-1

foto concurso reciclaxe 2018

patuleirias festa arbore 2018

actividades do mes da natureza 2018

caratula mes da natureza 2018

reverso mes da natureza 2018

"ARANGA CONCILIA", SEMANA SANTA 2018

conciliasemanasanta2018

concerto de santa icia 2017

cartel garfo copia 2

Técnico en animación sociocultural concello de Aranga

Por medio do presente pónse en coñecemento de todos os interesados que o tribunal que valoruou o concurso- oposición convocado para a selección dun/ha Técnico en animación sociocultural neste concello de Aranga, procedeu a valoración dos exames realizados o día de hoxe.

A suma total da puntuación obtida polos candidatos é a seguinte , enumerados por orde decrecente, polo que se propón a contratación do primeiro deles:

ASPIRANTES

Méritos

1ª proba

2ªproba

Total

Claudia Miguez Bouzón

1,10

1,50

1,80

4,40

Luz Mery Barral Bouzón

0,70

1,55

2,00

4,25

Jorge Albino Cores

0,00

1,70

1,50

3,20

Aranga, 25 de maio de 2017

A secretaria:

Asdo:Ana María Ocampo Pérez-Gorostiaga

convocatoria e bases de selección de personal laboral temporal (técnico sociocultural)

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

O concello de Aranga aprobou as bases da convocatoria para a selección, mediante concurso dun posto de traballo laboral temporal de Técnico sociocultural por quedar vacante o dito posto, ao abeiro da subvención obtida da Deputación Provincial .

Ler máis:convocatoria e bases de selección de personal laboral temporal (técnico sociocultural)

Información adicional