GARANTIA XUVENIL

  • imprimir

É unha iniciativa europea que pretende facilitar o acceso dos xóvenes menores de 25 anos ó mercado de traballo. En España enmárcase na estrategia de "Empredimiento Joven" aprobada en febreiro de 2013 polo Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Máis información no seguinte enlace:

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html

Para inscribirse:

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html