CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

A Dirección Xeral de Formación e Colocación convoca un procedemento para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, nas seguintes especialidades:

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio.
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.
Confección e mantemento de artes e aparellos.
Servizos para o control de pragas.
Información xuvenil.
Socorrismo en instalacións acuáticas.
Socorrismo en espazos acuáticos naturais.

O prazo de inscrición para as unidades de competencia das cualificacións profesionais de Confección e mantemento de artes e aparellos e Servizos para o control de pragas estará aberto ata o 17 de decembro de 2012.

O prazo de inscrición para as unidades de competencia das cualificacións profesionais de Socorrismo en espazos acuáticos naturais, Socorrismo en instalacións acuáticas e de Información xuvenil abranguerá desde o 1 ao 31 de marzo de 2013, inclusive.

Máis información no DOG do 16 de novembro de 2012 e en http://traballoebenestar.xunta.es no enlace de certificados de profesionalidade.

Información adicional