RESULTADO FINAL VALORACIÓN DE MÉRITOS ALEGADOS E ACREDITADOS POLOS ASPIRANTES ÁS DÚAS PRAZAS DE CONDUCTOR DO VEHÍCULO MOTOBOMBA PARA A CAMPAÑA DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS 2014

 

NOME

MÉRITOS

ENTREVISTA

TOTAL

PABLO PÉREZ MORADO

7

2,94

9,94

ADONIS F.FREIRE VÁZQUEZ

6

2,89

8,89

FRANCISCO JUAN PEREZ HERMIDA

6

2,68

8,68

JULIO VARELA VAO

4,5

2,34

6,84

ROBERTO SÁNCHEZ RODRIGUEZ

0

2,56

2,56

Aranga, 10 de xullo de 2014

O SECRETARIO:

ASDO:JOSE VÁZQUEZ SANTÉ